Når du vælger FSC®, hjælper du skovene

– og brander din virksomhed

DU VED NATURLIGVIS ALLEREDE, HVOR VIGTIGT DET ER, AT DIN VIRKSOMHED SKÅNER MILJØET MEST MULIGT.

Men dét gælder også de virksomheder, du samarbejder med. Og når du vælger en FSC®-certificeret partner, viser du, at du tager ansvaret for skovenes fremtid ét skridt videre – både udadtil over for kunderne og indadtil i din organisation.

Du sikrer også, at de materialer, du bruger, kommer fra en bæredygtig og sporbar kilde. Det styrker din grønne profil og understøtter din troværdighed som moderne og ansvarsbevidst organisation.

Med FSC får du nemlig ikke bare et godt produkt, du beskytter også skovens liv og sikrer rettigheder og gode arbejdsforhold for de mennesker, som arbejder dér.

Hvad er FSC egentlig?

FSC står for Forest Stewardship Council®, som på dansk kan oversættes til “Skovbrugsrådet.”

FSC er en international organisation, der fremmer ansvarlig skovforvaltning og sørger for, at der ikke fældes flere træer, end FSC-skoven selv kan reproducere.

For at blive FSC-certificeret skal en skov – eller virksomhed – overholde FSC’s strenge miljømæssige, sociale og økonomiske standarder.

FSC-MÆRKET ANVENDES SÆRLIGT PÅ PAPIR OG EMBALLAGE

Og den enkelte FSC-certificerede virksomhed tildeles sit eget unikke nummer, som du finder sammen med det grønne FSC-mærke.

Ved at satse på FSC-certificerede produkter støtter både virksomheder og forbrugere biodiversitet, bæredygtigt skovbrug, bevarelse af skove verden over samt arbejdstagernes rettigheder.

DE 3 FORSKELLIGE FSC-MÆRKER

FSC-mærket er i virkeligheden tre individuelle og forskellige mærker.

SÅDAN KENDER DU DEM FRA HINANDEN

FSC 100%

Bruges på produkter, hvor alle skovbaserede materialer (fx træ) stammer fra FSC-certificerede skove.

FSC MIX

Benyttes ved skovbaserede dele som papir, når det er lavet af en kombination af materialer fra FSC-certificerede skove, genbrugsmateriale og kontrolleret træ (FSC Controlled Wood). Kontrolleret træ kan stamme fra ikke-certificerede skove, men det mindsker risikoen for uacceptable vilkår.

FSC GENBRUG

Alle skovbaserede dele i produktet er lavet af genbrugsmaterialer (post- og/eller pre-consumer-genbrug).

Vores FSC-certificering hos Johnsen

Her hos Johnsen er vi stolte af vores FSC-certificering, fordi vi dermed bidrager positivt til skovforvaltningen rundtom på kloden.

Som seriøst og ansvarsbevidst trykkeri og grafisk virksomhed har vi også omtanke for miljøet og tilbyder derfor trykmaterialer, som opfylder FSC’s standarder for sociale vilkår og biodiversitet. Hele 90% af vores trykpapir er allerede FSC-godkendt, primært ved brug af FSC MIX.

Selvom efterspørgslen på FSC GENBRUG er begrænset, har vi alligevel certificeringen til at benytte denne variant. Vi har et håb og en tro på, at fremtiden går mere og mere i dén retning.

Når du bestiller tryk hos os, kan du med andre ord få det grønne FSC-mærke på papiret. Både som signalværdi i markedet – og som bevis på konkrete, målbare og resultatskabende tiltag til gavn for skovene.

Vores mål er at bruge 100% FSC-godkendt papir og blive et FSC-medlem med en 100% strategi inden for produktgruppen papir. Hos Johnsen stræber vi altid efter at blive bedre.


FSC og FN’s Verdensmål 15

FSC spiller også en positiv rolle i forhold til FN’s Verdensmål nummer 15.

Målet handler om at beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land – og at bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.

Delmål 15.2 er særligt relevant for FSC, da det fokuserer på at stoppe skovrydning og fremme bæredygtig skovforvaltning.

Hos Johnsen støtter vi FSC – bl.a. ved internt at fejre FSC-mærkedage. Vi deltager også aktivt i FSC Week hvert år; hvor vi sætter spot på vigtige budskaber om bæredygtig skovforvaltning.

Vores håb og mål er at øge forbrugernes bevidsthed – og at opfordre dem til at vælge FSC-godkendte produkter.

Du og din virksomhed kan gøre det samme som os; og pynte op på kontoret – og fejre den internationale dag for bevarelse af skove (21. marts) og FSC’s fødselsdag (25. september) med træstammer.


Vores FSC medlemskab

Som medlem af FSC støtter vi det ambitiøse arbejde for, at skove drives ansvarligt til gavn for nuværende og kommende generationer.

Derigennem får vi indflydelse på, hvordan FSC udvikler sig og samarbejder om at sætte ansvarlig skovbrug på dagsordenen i samundet generelt, men også i vigtige politiske processer.

FSC og Værdiskabelse

Brugen af FSC-produkter og -materialer skaber værdi for dig og din virksomhed på flere områder:

Beskyttelse af truede dyre- og plantearter

Når du vælger FSC-godkendt papir til dine tryksager, beskytter du biodiversiteten. Du sikrer også, at reglerne for ansvarlig skovforvaltning bliver overholdt.

Corporate Social Responsibility (CSR)

FSC kan indgå som en del af din virksomheds CSR-strategi. Kort fortalt handler dét om, hvordan du bruger naturressourcerne i dit daglige arbejde.

Synlighed og tillid

FSC-mærket på dine produkter signalerer, at du har truffet et aktivt, bevidst valg om at prioritere bæredygtighed. Det kan styrke kundernes tillid til din virksomhed.

Adgang til nye markeder

Med FSC-mærket kan du åbne døren til målgrupper, der efterspørger produkter produceret på bæredygtige materialer.

Sune Johnsen

Grib telefonen og ring direkte!

2080 3070

Skal vi være bæredygtige sammen?

Tag en uforpligtende snak med Sune