Lad os nu komme videre sammen med FN

Vi er bevidste om vores ansvar gennem hele værdikæden. Derfor har vi taget FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling til os, hvor vi som virksomhed aktivt kan bidrage til en bedre fælles fremtid for miljø og mennesker.

FN's verdensmål

Vi har et ansvar og sætter konkrete mål

Som produktionsvirksomhed er det vigtigt, vi bidrager til at nå verdensmålene for bæredygtig produktion og på den måde er med til at løse nogle af de globale udfordringer, vi står overfor i dag.

Med en fokuseret indsat på 8 områder styrer vi målrettet mod en grønnere fremtid. Det betyder ikke, at vi har glemt de øvrige mål, men derimod at vi koncentrerer kræfterne dér, hvor det giver mest mening og størst effekt.

Verdensmål 3 :

Sundhed og trivsel

Vores medarbejdere er vores stærkeste aktiv – og derfor er det en kernesag at sikre deres sundhed og trivsel. Det betyder at alle medarbejdere har en sundhedssikring. Flere medarbejdere har også været på førstehjælpskurser og der er installeret en hjertestarter på hovedkontoret i Grenaa.

Sundhed og et sikkert arbejdsmiljø har også været omdrejningspunkt i ombygningen som er gennemført i 2020-2021. Udover den generelle forbedring af de fysiske rammer, er der installeret kemikaliefri CTP anlæg og nyt produktionsudstyr som skal nedbringe støj og forbedre indeklima.

Verdensmål 6 :

Rent vand og sanitet

Vand er en dyrebar ressource – derfor arbejder vi målrettet med at effektivisere vores vandforbrug mest muligt. Med de seneste investeringer i miljørigtigt produktionsudstyr har vi nedbragt brug af vand i fremstillingen af tryksager betragteligt – så meget at størstedelen af vores produkter kan produceres helt uden brug af vand.

Miljømål 8:

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Vi vil skabe en bæredygtig økonomisk vækst, sikre de bedste rammer for vores medarbejdere og være med til at styrke lokalsamfundet. Derfor følger vi det Grafiske CSR-kodeks. Derudover dyrker vi lokalmiljøet som sponsor af blandt andet Kulturhuset i Grenaa, Team Rynkeby og en række lokale idrætsforeninger.

Vi er meget opmærksomme på vores medarbejderes daglige arbejdsmiljø og stræber målrettet efter at skabe høj trivsel, gode udviklingsmuligheder og lige rettigheder for alle.

Miljømål 12:

Ansvarligt forbrug og produktion

Det er blevet klart for alle, at det stigende overforbrug i verden skaber et uholdbart pres på jordens ressourcer. Derfor er der et stort behov for, at vi i fællesskab finder en løsning på, hvordan forbruget kan gøres mere bæredygtigt.

Vi har hos Johnsen gennemgående fokus på ressourceforbruget, og vi går systematisk til værks for at minimere vores spild bedst muligt. Det opnår vi blandt andet ved årlige audits fra eksterne vurderingsinstanser, så vi sikrer en konstant optimering af vores processer og ressourceforbrug. Vi har et skærpet fokus på forbruget af ressourcer som papir, IPA-sprit, energi og vandlak.

Miljømål 13:

Klimaindsats

Klimaforandringerne truer os alle, og de har store miljømæssige, økonomiske og sociale konsekvenser. 

Det tager vi seriøst. Derfor rådgiver vi vores kunder i miljørigtige og bæredygtige løsninger – hvad end det drejer sig om materialevalg, pakning og distribuering eller noget helt tredje. Vi har den erfaring og viden, der skal til for at træffe bæredygtige og ansvarlige beslutninger. 

Vores produktionsapparat forsynes med 100% vedvarende strøm fra danske havvindmøller. Og sådan vil det fortsætte, for det er en central del af vores langsigtede strategi at opretholde CO2-neutral produktion.

Derudover har vi kig på en række nye tiltag på klimaområdet. Vi undersøger mulighederne for selvforsyning fra solceller, og frem mod 2030 arbejder vi på, at alle vores biler bliver elektriske, og at der installeres ladestationer på p-faciliteterne.

Vi stiller også høje krav til vores samarbejdspartnere. Vi sikrer os altid, at underleverandører af råvarer, i videst muligt omfang, har et miljøledelsessystem og understøtter miljømærker i den grafiske branche.

Sune Johnsen

Grib telefonen og ring direkte!

2080 3070

Tag en uforpligtende snak med Sune