Miljøpolitik

Johnsen Graphic Solutions A/S er og vil fortsat være blandt de førende grafiske virksomheder på miljøområdet. Denne holdning præger virksomheden både teknologisk og igennem medarbejdernes og ledelsens adfærd.

Retningslinjer for valg af leverandør og underleverandør sikrer, at disse vælges under hensyntagen til deres miljø- og arbejdsmæssige forhold. Det forventes af vores leverandør og underleverandør, at de stiller samme krav gennem hele deres forsyningskæde, så disse også er forpligtet til at beskytte miljøet og de arbejdsmæssige forhold. Vi ønsker at være et af Danmarks mest miljørigtige og bæredygtige trykkerier, og blive betragtet som en miljøbevidst og respekteret virksomhed og samarbejdspartner.

For til stadighed at opretholde denne profil, vil vi kontinuerligt bidrage til en bæredygtig udvikling ved at forebygge forurening, mindske spild og energiforbrug og løbende forbedre miljøforholdene i vores samfund og overalt i virksomheden. Vi arbejder på at beskytte miljøet. Dette sikrer vi igennem opretholdelse og udvikling af ISO 14001 miljøledelsessystem. Hver dag bidrager medarbejdere i virksomheden aktivt i et miljøledelsessystem, så vi handler i overensstemmelse med virksomhedens miljøpolitik.

Vi efterlever som minimum de lov- og branchemæssige krav, men for at være på forkant med udviklingen er social ansvarlighed og CSR vigtige for os. Vi tænker hele vejen rundt, for vi ønsker altid at gøre det redeligt og ordentligt. Det gør vi blandt andet ved at føre både en ansvarlig leverandørstyring og inddrage vores medarbejdere på en måde, så de oplever et rummeligt og trygt arbejdsmiljø. Et bæredygtigt helhedssyn bidrager således til at styrke og profilere virksomheden til glæde for bestyrelse, ledelse, medarbejdere, kunder, leverandører og det omkringliggende samfund.

Vores holdning til medarbejdere

Via et integreret miljø- og arbejdsmiljø ledelsessystem tager vi hånd om medarbejdere. Vi vil styrke den enkeltes kompetencer, og vi praktiserer det ”rummelige arbejdsmarked” for enkelte ansættelser i udvalgte afdelinger. Vi prioriterer ansættelse af elever, så der sikres udvikling i samfundet. Vi afholder sociale arrangementer til styrkelse af medarbejders sammenhold og sikrer, at udvikling af faglige kompetencer hos den enkelte medarbejder finder sted.

Vores holdning til kunderne

Vi rådgiver vores kunder i miljørigtige og bæredygtige løsninger. Vi yder strategisk rådgivning i forhold til vores kunders egen branding. Her tænker vi i videst muligt omfang bæredygtigt. Vi vejleder i og efterlever selv begrebet cirkulær økonomi. Langtidsholdbare, ressourcebesparende og miljøbelastningsreducerende løsninger.

Vores holdning til leverandører

Vi sikrer os, at leverandører af råvarer, i videst muligt omfang, har et miljøledelsessystem og bredt understøtter miljømærker i den grafiske branche. Herigennem vil der være tillid til samhandel med leverandører, der efterlever vores miljø- og arbejdsmiljømæssige krav.

Vores holdning til verden

Vi har taget FN’s 17 verdensmål til os på samme måde, som verdens nationer har. Alle målene giver mening, og her kan virksomheder og mennesker bidrage, lidt eller meget. Alt gør en forskel for vores fælles fremtid. Johnsen Graphic Solutions har valgt at have særlig fokus på udvalgte verdensmål, som er relevante i den grafiske branche.

Sune Johnsen

Grib telefonen og ring direkte!

2080 3070

Tag en uforpligtende snak med Sune