CSR
En vigtig del af vores DNA

Vi ser det som en naturlig del af vores virksomhed at vise hensyn til vores omgivelser gennem social ansvarlighed – både internt og eksternt. Vi har valgt at følge et sæt helt konkrete principper, nærmere betegnet den grafiske branches CSR-kodeks, der er udarbejdet af Grakom og HK/Privat og har sit udgangspunkt i FN Global Compacts 10 principper.

The Global Compact

FN Global Compacts 10 princippers betydning for os

Vi tager udgangspunkt i FN Global Compacts 10 principper i en tilrettet version, så de er specifikt handlingsorienteret til den grafiske branche.

Kodekset er med til at sætte rammerne for en standard og praksis med hensyn til social ansvarlighed i forbindelse med fremstilling af grafiske produkter og serviceydelser i både Danmark og i udlandet.

De udvalgte indsatsområder skal danne grundlag for handling

Samtlige principper er en integreret del af vores daglige arbejdsgang. Overordnet set omhandler de emner som menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Læs mere om CSR-kodekset på Grakoms website.

Vi arbejder hårdt på at beskytte miljøet. Læs hvordan her.

Dit næste grønne initiativ kunne være en kontakt til os.

Grafisk CSR Kodeks

Bredt, relevant fokus

Samtlige principper er en integreret del af vores daglige arbejdsgang. Overordnet set omhandler de emner som menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Læs mere om CSR-kodeks på Grakoms website.

Vi arbejder hårdt på at beskytte miljøet.