CSR

Vi tager ansvar for vores omgivelser

Hos Johnsen er det en integreret del af vores virksomhed, at vi viser hensyn til vores omgivelser gennem social ansvarlighed - både internt og eksternt. Vi har valgt at følge den grafiske branches CSR-kodeks, der tager udgangspunkt i FN Global Compacts 10 principper.

CSR kodeks

Hos Johnsen har vi altid haft det som en del af vores DNA at udvise social ansvarlighed – både internt i virksomheden og eksternt i forhold til leverandører, kunder, samarbejdspartnere og det omgivende samfund. Men vi har nu taget skridtet videre, hvilket betyder, at vi følger et sæt helt konkrete principper, nemlig den grafiske branches CSR-kodeks, der er udarbejdet af Grakom (tidligere Grafisk Arbejdsgiverforening) og HK/Privat.

FN Global Compacts 10 principper

Helt kort fortalt indebærer det, at vi tager udgangspunkt i FN Global Compacts ti principper i en tilrettet version, så de er specifikt handlingsorienteret til den grafiske branche.
Kodekset er med til at sætte rammerne for en standard og praksis med hensyn til social ansvarlighed i forbindelse med fremstilling af grafiske produkter og serviceydelser i både Danmark og i udlandet.

Bredt, relevant fokus

Alle principperne er en integreret del af vores måde at arbejde på til hverdag, hvor de berører emner som menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Læs mere om CSR-kodeks på Grakoms website.

Se vores CSR-kodeks her

Brug for hjælp?

Vores dygtige medarbejdere står altid klar med rådgivning og sparring.

Sune JohnsenBureauchef

Karin AndersenRegnskabschef