Johnsen Graphic Solutions

360° MARKETING SUPPORT

VI VIL SUPPORTERE KÆDEN HELE VEJEN RUNDT

Vi er med i processen præcis der, hvor det giver mest værdi.
Vores koncept er opbygget i moduler som kan vælges enkeltvis eller samlet - afhængig af behovet. Der er ikke to kæder, der er ens. Men effektiv og omkostningsbevidst kædedrift kræver ofte, at man tænker i moduler, tilpasset den enkelte kædes marked og særlige ønsker.

Vi hjælper med det hele

Kampagne idé og koncept
Kreativt oplæg
Kampagne planlægning
Grafisk produktion
Pakning og lagerkapacitet
Marketingportal
Distribution til butikkerne
Online lagersystem
Mønstringssystem
Online mærkevareshop
Digitalt formidlingssystem

OMFATTENDE KONCEPT MÅLRETTET RETAIL

Med stor fokus på kæ­de­mar­keds­fø­ring er Jo­hn­sen Retail kon­cept bygget op i mo­du­ler, som vi sam­men­sæt­ter og til­pas­ser den en­kel­te kæde eller brand. Med et fast kun­de­team kan du trygt udvide sam­ar­bej­det. Vores løs­nin­ger bygger på ind­sigt og vi vil til­eg­ne os den nød­ven­di­ge viden om dig og din virk­som­hed. Uanset hvor du kommer ind i sam­ar­bej­det med os, vil vi be­stræ­be os på at gøre en for­skel. Det er det, der be­ret­ti­ger vores ek­si­stens - Det er det der driver os.

Brug for hjælp?

Vores dygtige medarbejdere står altid klar med rådgivning og sparring.

Steen Johnsen Adm. Direktør

Jesper ThyregodSalgsdirektør